کاربر ashnayedel

عضوی به مدت 1 سال (از 6 دی 1399)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: مهدی
جنسیت: مرد
مکان: تهران
درباره:

فعالیت توسط ashnayedel

امتیاز: 3,686 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 89 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 96
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 1,124 سوال, 878 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,997 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 354 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی

دیوار پروفایل ashnayedel

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...