ایجاد سوال
dark_mode

کاربر ashnayedel

عضوی به مدت 3 سال (از 6 دی 1399)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: مهدی
جنسیت: مرد
مکان: تهران
درباره:

فعالیت توسط ashnayedel

امتیاز: 3,736 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 93 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 97 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 1,128 سوال, 879 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 2,000 امتیازات مثبت, 7 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 357 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی

دیوار پروفایل ashnayedel

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...