کاربر ashnayedel

عضوی به مدت 1 سال (از 6 دی 1399)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: مهدی
جنسیت: مرد
مکان: تهران
درباره:

فعالیت توسط ashnayedel

امتیاز: 3,642 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 80 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 92
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 1,124 سوال, 877 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,996 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 352 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی

دیوار پروفایل ashnayedel

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...