کاربر ashnayedel

عضوی به مدت 7 ماه (از 6 دی 1399)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل: مهدی
جنسیت: مرد
مکان: تهران
درباره:

فعالیت توسط ashnayedel

امتیاز: 25,320 امتیاز (رتبه بندی #3)
سوالات: 58 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 74
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 797 سوال, 824 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1,615 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 323 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی

دیوار پروفایل ashnayedel

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...