ایجاد سوال
dark_mode

کاربر farzad015

عضوی به مدت 6 سال (از 22 فروردین 1397)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
جنسیت:
مکان:
درباره:

فعالیت توسط farzad015

امتیاز: 821 امتیاز (رتبه بندی #5)
سوالات: 27 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 61 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 0
آمار امتیازدهی: 135 سوال, 128 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 259 امتیازات مثبت, 4 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 51 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی

دیوار پروفایل farzad015

این کاربر امکان ارسال پست بر روی دیوار پروفایل خود را غیرفعال کرده است
...