کاربر میلاد

عضوی به مدت 3 ماه (از 21 دی 1399)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
جنسیت:
مکان:
درباره:

فعالیت توسط میلاد

امتیاز: 24,850 امتیاز (رتبه بندی #2)
سوالات: 139
پاسخ ها: 178 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 36
آمار امتیازدهی: 462 سوال, 32 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 491 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 660 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی

دیوار پروفایل میلاد

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید
چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادهایش نیست انتخابهایش است.
9 فروردین 1400 توسط میلاد
...